ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


ALIMLAMA KURAMI VE AHMET HAŞİM’İN “YARI YOL” ŞİİRİ
Haşim’in “Yarı Yol” adlı şiirinin, alımlama kuramı bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle alımlama kuramının, makale çerçevesinde önemli olan temel özelliklerine değinilecek, daha sonra ise Ahmet Haşim’in poetik metni olan “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”daki görüşleriyle alımlama kuramı arasındaki benzerlikler vurgulanacaktır. Bu karşılaştırmayla, Ahmet Haşim’in, şiirin bazı kısımlarının eksik bırakılması, okura yorum imkânı tanınması ve bir şiirde muhtelif yorumların mümkün olmasına yönelik düşüncelerinin, kaleme aldığı yazıdan çok sonra ortaya çıkan alımlama kuramıyla koşutluk içerdiği savlanacaktır. Makalenin bir sonraki aşamasında, “Yarı Yol” şiirine, edebiyat tarihinde getirilen belli başlı eleştirilere değinilecektir. Makalenin son aşamasında ise, Ahmet Haşim’in “Yarı Yol” şiirinin, onun poetik görüşleri ve diğer şiirlerinin de sağladığı verilerle okur ya da okurlar tarafından eşzamanlı bir şekilde dört ayrı düzlemde yorumlanabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Böylelikle söz konusu şiirin açık yapıt niteliğini taşıdığı ve alımlama kuramının ileri sürdüğü görüşlerle yakın bir niteliğe sahip olduğuna vurgu yapılacaktır.

Keywords
Ahmet Haşim, alımlama kuramı, “Yarı Yol” şiiri, şiir yorumu.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri