ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA ATATÜRK ALGISI
Yirminci yüzyılın başlangıcı Türkiye`nin hem sosial siyasal, hem de edebi medeni hayatında önemli olayların ortaya çıktığı bir dönemdir. Milli Mücadele dönemi, Cumhuriyet`in ilanı gibi önemli olaylar bu dönemde yaşanmıştır. Tüm bunlar edebiyata da yansımıştır. Bu dönem romanlarını inceledikde Milli Mücadeleni konu edinen pek çok roman olduğunu görüyoruz. Bu dönemde özellikle de, roman Tanzimattan beri süregelen eğitici vasfını Cumhuriyet ideolojisiyle sürdürür. Genel olarak sosyal ve siyasi nitelikli Türk romanı, Cumhuriyet`le birlikte yeni bir siyasi oluşumun tanıklığına üstlenir. İdeolojinin topluma nüfuz etmesi bakımdan roman özellikle dikkati çekmektedir. Bu dönemin bir diğer özelliyi de Atatürk`ün henüz hayattta olmasıyla ilgilidir. Bu nedenle 1923-38 yılları Atatürk dönemi adıyla bilinir. Milli Mücadelenin önderi Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi yaşamda değil, edebiyatta da kendisini hissettirir. Bu dönem Türk romanlarında Atatürk karakteri merkezde görülür. Dönemin romanlarında Atatürk roman kahramanı olmasa da, onun mücadelesi, prensipleri eserlerin merkezinde yer alır. Özellikle, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz ve Halide Edib Adıvar`ın romanlarında bunu görmekteğiz. Bu romanlarda Atatürk`ün söylemleri özellikle paralellik gösterir. Mustafa Kemal Atatürk`ün ilkeleri, üzerinde durduğu noktalar eserlerde ifade edilmektedir. Bildiride, bu dönem Türk romanları gözden geçirilerek Cumhuriyet ideolojisi ve Atatürk imgesi üzerinde durulacaktır. Esas amaç, 1923-38 yılları arasında kaleme alınan Türk romanlarında Atatürk algısını tespit edip incelemektir.

Keywords
Türk Romanı,Türk yazarları, Atatürk karakteri, Cumhuriyet ideolojisi, Milli Mücadele.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri