ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


ŞEM’Ü PERVANE VE SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ ADLI ESERLERDE MİTİK BİR ÖRÜNTÜ OLARAK ICARUS
Kolektif şuura sözcülük eden mitik göndergeli olaylar işaret ettikleri birtakım kavramlardan ötürü çeşitli imgeler barındırırlar. Ovid’in İkarus efsanesi de uçuş-düşüş, aydınlık- karanlık gibi imgelere ışık tutan mitolojik bir anlatıdır. Bu kavramlar ontolojik bir kökene sahip olduğundan farklı kültürlerin edebiyatlarında hatta farklı tarihsel düzlemlerde dahi aynı anlamda karşımıza çıkar. Bu bakımdan, Stephen Dedalus’un manevi yükselişinin düşüşle son bulduğu James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı romanında da aynı mitik unsurlara rastlamak mümkündür. Benzer şekilde Doğu edebiyatının bir ürünü olan ve Feridüddin Attar tarafından da kaleme alınan Şem’ü Pervane adlı anlatı kullanılan mum ve pervane motifi aracılığıyla aydınlık ve karanlık imgelerini ön plana çıkarır. Bu bakımdan Icarus, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi ve Şem ü Pervane farklı kültürel kodları olmasına rağmen ortak imgeler barındırırlar. Bu çalışmanın amacı her üç anlatıda yer alan imgelerin anlamlarını tespit ederek karşılaştırmak ve böylece farklı kültürlerin değerlerine ışık tutmaktır.

Keywords
Anahtar Sözcükler: ikarus, Şem’ü Pervane, Sanatçının bir Genç Adam olarak Portresi, kültür

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.



Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri