ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


MUHAYYEL OSMANLI: FELATUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ ROMANINDA SOSYOLOJİK İMGELEM
Roman, Türk edebiyatına bir edebi tür olarak Tanzimat Döneminde girmiştir. Bu dönemde yazılan romanlarda yazarlar çoğunlukla dönemin toplumsal sorunlarını konu edinmişlerdir. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Râkım Efendi romanı da birçok özelliğiyle dönemin toplumsal yaşamına ait öğeler içermektedir. Bu araştırmada Felatun Bey ile Râkım Efendi romanında kavramsal, bireysel, toplumsal ve mekânsal düzeydeki sosyolojik imgeler incelenmektedir.

Keywords
Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Râkım Efendi, Osmanlı, Sosyolojik İmgelem.

Advanced Search


Announcements

    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri