ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL ŞİİRİNDE “DEVLET” ALGISI
Toplumcu Gerçekçi (Sosyalist realist) edebiyat temelde, sanat yoluyla halkın sorunlarının dile getirilmesini amaçlarken diğer taraftan sanatı ideolojik bir aygıt kabul ederek sosyalist, komünist yapıyı desteklemek için bir araç olarak görür. Toplumcu gerçekçi Türk şiiri ise 835 Satır (1929)’daki şiirlerinin ardından 1930’lardan itibaren Rus fütürizmini yakından takip eden Nâzım Hikmet aracılığıyla gelişmeye başlar. Kendisi de sosyalist ideolojiye bağlanmış bir sanatçı olarak Nâzım Hikmet, mutlak özgürlüğü vadettiğini düşündüğü sosyalist düzene ulaşmak için bu düzeni engelleyen tüm dinamiklerle çatışma içine girer. Kuşkusuz bunlar içinde en kuvvetli olan da devlettir. İncelemeye esas olan Hasan Hüseyin de dâhil olmak üzere Nâzım Hikmet’ten sonra gelen toplumcu şairlerin hemen hepsi “devlet”i yenilmesi ya da ıslah edilmesi gereken bir hürriyet kısıtlayıcısı olarak görür. İncelemede Hasan Hüseyin’in bütün şiirleri değerlendirme altına alınacak ve sanatçının bireyin devletle ve otoriteyle olan ilişkisine nasıl yaklaştığı ve devlet algısının toplumcu şiirin geneli içindeki yerinin ne olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Hasan Hüseyin, devlet, toplumcu şiir, iktidar

Advanced Search


Announcements

    Call For Article
    Modern Turkish Literature Researcher is preparing for its 21st issue. The deadline for submitting your articles for our new issue to be published in June 2019 is 30 April 2019. In order to conduct the assessment of the arbitrator properly, the articles that come after this date will be evaluated in the number of 2019/2 (December 2019).
    


Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri