ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


NECİP FAZIL’IN MEHMET ÂKİF ELEŞTİRİSİ
20. yüzyıl Türk edebiyatının öne çıkan şairlerinden biri olan Necip Fazıl, tiyatro, hikâye, roman, fıkra gibi türlerin yanında eleştiri yazıları da yazar. O, daha çok çağdaş Türk edebiyatı ve sanatkârları üzerine eleştirilerde bulunur. Eserleri ve kişiliği hakkında görüş getirdiği, eleştiri yazıları yazdığı sanatkârlardan biri de Mehmet Âkif Ersoy’dur. O, söz konusu eleştirel yazılarında Mehmet Âkif’in şiirlerini sanat değeri bakımından zayıf bulur. Hatta onun bu yolda ortaya koyduğu kalem ürünlerinin şiir olmadığını ifade ederek bunların manzum hikâye, “nesir şiir” sayılması gerektiğini söyler. Sanatı yanında düşünce dünyası bakımından da Mehmet Âkif’in önemli biri olmadığı, orijinal fikirler getiremediği yargısında bulunur. Kişilik ve bir ideal adamı olma bakımındansa Mehmet Âkif’i önemli biri olarak değerlendirir. Bunda Mehmet Âkif’in Batılılaşmanın ve buna bağlı değişimin hızla yaşandığı bir dönemde inanç sistemine bağlı yaşama alanı kurmuş olması, inandıklarından ve değerlerinden taviz vermemesi rol oynar.

Keywords
Eleştiri, Türk edebiyatı, Necip Fazıl, Mehmet Âkif.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri