AHMET MİTHAT EFENDİ JÖN TÜRK ROMANINI NEDEN YAZDI?
(Why Ahmet Mithat Efendi Wrote Jön Türk Novel? )

Yazar : Mehmet Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 123-148
    


Özet

II. Meşrutiyetin ilanından iki yıl sonra yayımlanan (1910) Jöntürk romanı Ahmet Mithat Efendi’nin son eseridir. II. Abdülhamit dönemi boyunca yönetimle uyumlu bir şekilde çalışan Mithat Efendi bu eserinde siyasi görüşlerinde yaşanan değişimlerin panoramasını sunar. 1870’lerde Yeni Osmanlılarla birlikte hareket etmesine rağmen 1876’dan itibaren neden Yeni Osmanlılardan ayrıldığını ve Abdülhamit yönetimine karşı tavrını açıklar. Bununla birlikte İttihat ve Terakki Partisine bakış açısını, Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte sosyal hayatta meydana gelen değişikleri bu eseri aracılığı ile tartışır. Siyasi tercihleri nedeniyle edebiyat tarihlerinde eleştirilen Ahmet Mithat Efendi’nin edebiyatımızdaki yerinin doğru tespiti için Jöntürk romanının ayrıntılara bakılması elzemdir. Bu çalışmada Jöntürk romanı Ahmet Mithat Efendi’nin dünya görüşünde yaşanan değişiklikler çerçevesinde ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Jöntürk, İttihat ve Terakki Partisi, II Abdülhamit, Yeni Osmanlılar.

Abstract

Jöntürk novel which was published two years later the Announcent of Reform Era (1910) is the last work of Ahmet Mithat. In this novel, Mithat Efendi was worked harmonously with the goverment during the Abdulhamit the second era presents the panorama of the changes in this political opinions. Although he acted along with the New Ottoman in 1870’s, since 1876 he announced that he left the New Ottomans and disposition against Abdulhamit’s rule. In addition to these, he argues through this work his point of view on Union and Progress Party and changes in social life with the announcement of constituonalism. It is crucial to study the details of Jöntürk novel to state Ahmet Mithat Efendi’s place in our literature correctly who was criticised because of his political choices in literature history. In this work, Jöntürk novel discussed around the Ahmet Mithat Efendi’s ideological changes.Keywords
Jöntürk, II. Abdulhamit, New Ottomans, Union and Progress Party.