AHMET HAMDİ TANPINAR'IN SAHNENİN DIŞINDAKİLER ADLI ROMANINA MİLLİ MÜCADELE'NİN YANSIMASI
(THE REFLECTIONS OF MİLLİ MÜCADELE (THE NATIONALIST STRUGGLE) ON AHMET HAMDİ TANPINAR'S NOVEL SAHNENİN DIŞINDAKİLER )

Yazar : Nurullah Çetin    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 43-59
    


Özet
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler adlı romanında Milli Mücadele dönemini doğrudan doğruya cephe merkezinden ele almamıştır. O, daha çok Milli Mücadele sırasında İstanbul'daki toplumsal hayatın nasıl olduğunu, bu mücadelenin İstanbul'dan nasıl görüldüğünü yansıtmıştır. Romanında Milli Mücadele sahnesinin dışında kalan toplumsal kesitleri yansıtmayı yeğlemiştir.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Milli Mücadele, İstanbul, roman.

Abstract
Ahmet Hamdi Tanpınar didn't handle the Milli Mücadele period in his novel Sahnenin Dışındakiler, directly from the view point of the warfront. He rather reflected the social life in Istanbul during the event and how it was perceived in Istanbul. In his aforementioned novel he preferredt o reflect the social cross-sectionse xcludedf rom the scene of Milli Mücadele. Romanında Milll Mücadele sahnesinin dışında kalan toplumsal kesitleri yansıtmayı yeğlemiştir.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Milli Mücadele, Istanbul, novel