ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ALIMLAMA KURAMI VE AHMET HAŞİM’İN “YARI YOL” ŞİİRİ
(THE RECEPTİON THEORY AND AHMET HAŞİM’S ‘YARI YOL’ (HALF-WAY) POEM )

Yazar : Gökhan Tunç    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 285-302


Özet
Haşim’in “Yarı Yol” adlı şiirinin, alımlama kuramı bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle alımlama kuramının, makale çerçevesinde önemli olan temel özelliklerine değinilecek, daha sonra ise Ahmet Haşim’in poetik metni olan “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”daki görüşleriyle alımlama kuramı arasındaki benzerlikler vurgulanacaktır. Bu karşılaştırmayla, Ahmet Haşim’in, şiirin bazı kısımlarının eksik bırakılması, okura yorum imkânı tanınması ve bir şiirde muhtelif yorumların mümkün olmasına yönelik düşüncelerinin, kaleme aldığı yazıdan çok sonra ortaya çıkan alımlama kuramıyla koşutluk içerdiği savlanacaktır. Makalenin bir sonraki aşamasında, “Yarı Yol” şiirine, edebiyat tarihinde getirilen belli başlı eleştirilere değinilecektir. Makalenin son aşamasında ise, Ahmet Haşim’in “Yarı Yol” şiirinin, onun poetik görüşleri ve diğer şiirlerinin de sağladığı verilerle okur ya da okurlar tarafından eşzamanlı bir şekilde dört ayrı düzlemde yorumlanabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Böylelikle söz konusu şiirin açık yapıt niteliğini taşıdığı ve alımlama kuramının ileri sürdüğü görüşlerle yakın bir niteliğe sahip olduğuna vurgu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Haşim, alımlama kuramı, “Yarı Yol” şiiri, şiir yorumu.

Abstract
The aim of this article is to analyse the poem ‘Yarı Yol’ (Half-Way) by Ahmet Haşim, who is accepted as one of the founders of the contemporary Turkish poetry, within the context of reception theory. In accordance with this aim, the main characteristics of the reception theory are going to be stated within the scope of the article, then the similarities between the reception theory and the opinions in ‘Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’ (Some Thoughts about Poetry), a poetic text by Ahmet Haşim, are going to be emphasized. Through this comparison, it is going to be claimed that Ahmet Haşim’s thoughts on leaving some parts of a poem incomplete, offering reader the chance to interpret and the possibility of various interpretations in a poem are parallel to the reception theory which rose long after his writing. In the next part of the article, major criticism on the poem ‘Yarı Yol’ that have been made in the history of literature are going to be stated. In the last part of the article, it is going to be indicated that Ahmet Haşim’s poem ‘Yarı Yol’ can be interpreted at four different levels by a reader or readers simultaneously based on his poetic ideas and the data from his other poems. Thus, it is going to be pointed out that the poem in hand has the quality of open-form poetry and a characteristic similar to the ideas put forward by the reception theory.

Keywords
Ahmet Haşim, the reception theory, the poem ‘Yarı Yol’, poem interpretation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri