ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul Romanlarında Din ve İnanç Krizi
(Crisis of Relıgıon and Belief in The Sinekli Bakkal and Üç İstanbul Novels )

Yazar : M. Halil Sağlam    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul romanlarında vaka zamanı (II. Abdülhamit Dönemi) ve anlatma zamanı (Cumhuriyet Dönemi-1936) örtüşmektedir. Her iki romanda dinsiz, dini eleştiren alafranga tipler ve yobaz, çıkarcı, sahtekâr imamlar bulunmaktadır. Romanlar, yazar-anlatıcıların iç dünyalarında yaşadıkları kaotik ruh halini, inanç bunalımlarını yansıtmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı medeniyeti karşısında yıkılışına tanıklık eden son dönem birçok Türk aydını gibi Halide Edip Adıvar (1882-1964) ve Mithat Cemal Kuntay’ın (1885-1956) da din duygusu sarsılmıştır. Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul romanlarındaki dinsiz tiplerin ve dinle ilgili olumsuz eleştirilerin arkasında yazarların inanç krizini görmek mümkündür. Türk edebiyatında şair ve yazarlarının tereddütlü imanını, dine karşı eleştirel tutumunu yansıtan çok sayıda anlatı bulunmaktadır. Sinekli Bakkal ve Üç İstanbul romanları bu geniş evren içerisinde birer örneklemdir. Edebi anlatılarda yazar ve şairlerin din duygusunu ortaya çıkaran akademik çalışmalarının sayısı oldukça sınırlıdır. Bu araştırma, din duygusu bağlamında sanat ve sanatçı ilişkisini ortaya çıkran akademik çalışmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma tekniğinin uygulandığı çalışmada konuyla ilgili literatür taraması ve doküman incelemesi yapılmıştır. Kurmacalarda ve reel kaynaklarda elde edilen bilgiler, çalışmanın Bulgular bölümünde değerlendirmiştir. Çalışmanın Sonuç bölümünde din duygusu bağlamında yazar roman ilişkisi açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sinekli Bakkal, Üç İstanbul, din ve inanç krizi.

Abstract
The time of the event (II. Abdülhamit Period) and the time of narration (Republic Period) overlap in the Sinekli Bakkal and Üç İstanbul novels. Both novels include alafaranga types and religiosity, religionist criticism, and fascinating, impostorial imams. The novels reflect the chaotic mood and belief depression that authors have experienced in their inner world. Like many Turkish intellectuals who witnessed the collapse of the Ottoman Empire in the face of Western civilization, Halide Edip Adıvar (1882-1964) anda Mithat Cemal Kuntay’s (1885-1956) sense of religion have shaken. it is possible to see the belief crisis of authors behind the atheistic types of Sinekli Bakkal and Üç İstanbul novels and negative criticisms about religion. There are many narratives in Turkish literature that reflect the hesitant faith of poets and writers, and their critical attitude towards religion. Sinekli Bakkal and Üç İstanbul novels are examples in this vast in the sample. The number of academic works that reveal the sense of religion of writers and poets in literary accounts is quite limited. This research aims to contribute to the emerging academic studies of art and artist relations in the context of religious sentiment. In the study in which the qualitative research technique was applied, literature review and document review were carried out. The information obtained from the fiction and real sources was evaluated in the Findings section of the study. In the Conclusion section of the work, the author-novel relationship is explained in the context of religious sentiment.

Keywords
Sinekli Bakkal, Üç İstanbul, crisis of relıgıon and belief.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri