ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

LUCIEN GOLDMANN’IN EDEBİYAT/ROMAN SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANININ İNCELENMESİ
(ANALYSING OF MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU IN THE CONTEXT OF LUCIEN GOLDMANN’S LITERATURE/NOVEL SOCIOLOGY UNDERSTANDING )

Yazar : Ahmet Evis    
Türü :
Baskı Yılı : Ocak-Haziran 2017
Sayı : 17
Sayfa : 88-104


Özet
Peyami Safa’nın romanlarının genellikle mistik bir yapı etrafında kaleme alınmış olması, eserlerinin daha çok varoluşçu bir şekilde incelenmesine sebep olmuştur. Çalışma, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda, mistizme zemin hazırlayan toplumsal etkenleri ve bireysel yaşantıları sosyolojik bağlamda tespit edip anlamlandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Lucien Goldmann’ın roman sosyolojisi anlayışı çerçevesinde yapılan incelemede öncelikle genel hatlarıyla edebiyat/roman sosyolojisine değinilmiş; ardından toplum-birey, yazar-eser ve eser-yapı arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. Yazar-eser bağlamında tespitler yapılırken dönemin Türkiye’sinde hâkim olan ve yazarı etkileyen felsefî/edebî düşünceler/akımlar göz önüne alınmıştır. Yapılan incelemede toplumsal tabakalaşma, fikrî açıdan farklı insan tiplerinin mevcudiyeti, maddî sıkıntılar ve kültürel çatışmalar Roman/edebiyat sosyolojisinin sınırları çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Safa’nın hayatından ve deneyimlerinden izler taşıyan Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanı bu yönüyle de Goldmann’ın incelemesine uygunluk göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Roman/Edebiyat Sosyolojisi, Lucien Goldmann

Abstract
Generally having been written out around a mystical structure has caused Peyami Safa’s novels to be examined in amore existentialist way. This study, on Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, has been reformed to identify and give meaning to the social factors and individual lives that lay groundwork for mysticism on the sociological context. On the research which has been done on the frame of Lucien Goldmann’s novel-sociology understanding, firstly it has been touched on literature-novel sociology in general terms, and then it was drawn attention to the relationship between society-individual, writer-production and production-structure. The philosophical/literary philosophies/trends which are judges in Turkey and influence the writer were taken into consideration while making determinations in the context of writer-production. In this study, social stratification, the existence of different types of people intellectual, financial problems and cultural conflicts have been tried to be determined within the boundaries of sociology of novel/literature. The novel, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, bearing traces of Safa's life and experiences, is consistent with Goldmann's examination from this aspect as well.

Keywords
Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Sociology of Novel/Literature, Lucien Goldmann

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri