ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN AŞK-I MEMNU ADLI ESERİNDE TASVİRLERARASI İLİŞKİLER
(THE RELATIONSHIPS BETWEEN DESCRIPTIONS IN HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’S NOVEL, AŞK-I MEMNU )

Yazar : Selda Gürel    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 45-61


Özet
Tasvir kavramıyla ilgili olarak gerek sözlüklerde, gerek ansiklopedilerde, gerekse çeşitli çalışmalarda (makale, kitap vs.) birbirine benzer ya da kısmen farklı tanımlamalar ve yaklaşımlarda bulunulmuştur. Bu tanımlama ve yaklaşımlardaki farklılıklar, tasvir kavramının sadece roman alanında değil, güzel sanatlar, felsefe, sosyoloji hatta pedagoji gibi alanlarda da önemli bir yer işgal etmesinden kaynaklanmaktadır. Edebiyat alanında tasvir, bir edebî eserde tahkiye kadar önemlidir ve eser boyunca onunla beraber yürür. Servet-i Fünun dönemi söz konusu olduğunda, dönemin sanat anlayışına bağlı olarak, ‘tasvir’in ve tasvirlerarası ilişkilerin önemi daha da artar. Servet-i Fünun romanında tasvir, tahkiye bedeninin üzerinde bir ruh gibi dolaşır. Buradan hareketle bu makalede biz, Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı romanı bağlamında tasvirlerarası ilişkileri değerlendirmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler
Aşk-ı Memnu, tasvir, tahkiye, roman.

Abstract
There are similar or slightly different definitions and approaches about “Description” in dictionaries, encyclopedias, and in several studies (articles, books etc.) because the concept, description occupies a very important place in not only novels but also in areas like fine arts, philosophy, sociology, and pedagogy. Description in literature, is as important as narration in a literary work. In the case of Servet-i Fünun period, the importance of the description and the relationships between descriptions increases in accordance with the period’s conception of art. Description in Servet-i Fünun strolls over body of narration like a spirit. From this point, in this article we want to evaluate the relationships between descriptions in the context of Halid Ziya Uşakligil’s Aşk-ı Memnu.

Keywords
Aşk-ı Memnu, description, narration, novel.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri