Özet


GAZETECİ SUAT DERVİŞ’TEN ROMANCI SUAT DERVİŞ’E: FOSFORLU CEVRİYE’Yİ RÖPORTAJLAR ÜZERİNDEN OKUMAK

Son yıllarda edebiyat araştırmacılarının üzerinde önemle durduğu isimlerden biri hâline gelen Suat Derviş’in eserlerini yorumlarken onun hayata bakışını ve sanat anlayışını şekillendiren gazeteci kimliğinden ve gazetelerdeki yazılarından bahsetmek gerekir. Bu yazılar içerisinde bilhassa gazetelerde yayımladığı röportajlar önem arz etmektedir. Suat Derviş’in gazeteci kimliğiyle gördüğü, karşılaştığı olayları, tanıştığı insanları röportajlarına taşıdığını, dolayısıyla bu röportajları kurgusal eserlerinde gerek karakterleri oluştururken gerekse olayı şekillendirirken pek çok kez kullandığını söylemek mümkündür. Onun hem gazeteci kimliğini hem de sanatçı muhayyilesini şekillendiren bu röportajlar vesilesiyle İstanbul’un arka sokaklarına kadar inerek halkın nabzını tutan yazar, yine bu röportajlar sayesinde edindiği deneyimleri eserlerinde malzeme olarak kullanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 1945 yılında Gece Postası gazetesinde tefrika edilen Fosforlu Cevriye romanı da Suat Derviş’in yaptığı röportajlardan beslenerek yazılmış bir romandır. Dolayısıyla bu yazıda öncelikle uzun yıllar gazetecilik yapan Suat Derviş’in gazeteci kimliği üzerinde durulacak, ardından Fosforlu Cevriye, yazarın yaptığı röportajlar çerçevesinde yorumlanacaktır.Anahtar Kelimeler
Suat Derviş, Fosforlu Cevriye, Cumhuriyet, Son Posta, Tan, röportaj
Kaynakça