ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


NÂZIM HİKMET’İN HİKÂYELERİNDE MİHAİL ZOŞÇENKO SÖYLEMİ VE KİMİ METİNLERARASI ÇÖZÜMLEMELER
Türk edebiyatının öne çıkan isimlerinden biri olan Nâzım Hikmet şiirlerinin yanı sıra birçok farklı türde eserler kaleme alır. Sanatkârın eser verdiği türlerden bir de hikâyedir. Geniş bir okuma dünyasına sahip olan sanatkâr Türk ve dünya edebiyatına ait birçok eseri okur ve bunlar hakkında değerlendirmelerde bulunur. Bu değerlendirmeler ışığında Nâzım Hikmet’in eserlerine kaynaklık eden kimi metinlerin ve edebî şahsiyetler hakkında ipuçlarının belirlenmesi mümkündür. Bu noktada Nâzım Hikmet’in kaleme aldığı hikâyelerde, Rus edebiyatının mizah öykücülüğünde öne çıkan isimlerinden biri olan Mihail Zoşçenko’nun metinleriyle söylem ve metinlerarasılık bağlamında ilişki kurduğu görülür. Bu çalışmada Nâzım Hikmet’in hikâye türündeki eserlerin Mihail Zoşçenko’nun hikâyeleriyle olan söylem benzerliği incelenecek ve söz konusu eserler arasındaki dikkat çeken metinlerarası ilişkiler ağı çözümlenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Nâzım Hikmet, Mihail Zoşçenko, hikâye, söylem, metinlerarasılık.

Advanced Search


Announcements

    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri