ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


TÜRK EDEBİYATINDA KÜRESEL ETKİLENMELER: ROBİNSON CRUSOE ÖRNEĞİ
Bu yazıda adı Türkçede benimsenmiş şekliyle “Robenson” olan ve Daniel Defoe’nun global bir figür haline gelmiş ünlü romanı Robinson Crusoe’dan şu ya da bu şekilde etkiler taşıyan metinler üzerinde durulacaktır. Bu metinler sırasıyla Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Robenson adlı şiiri, Sait Faik Abasıyanık’ın Robenson adlı kısa hikâyesi ve Orhan Veli Kanık’ın Robenson adlı şiiri, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Robenson adlı şiiri ile Mahmut Bahar’ın Robenson Crusoe adlı şiirleridir. Buradaki amaç bir ana metin ile dolaylı ya da dolaysız ondan türeyen, ona atıfta bulunan, ondan beslenen alt metinler arasındaki alış verişin niteliği, değişim ve dönüşümünü tespit etmek; bugün iletişim araçları vasıtasıyla gittikçe küçülen dünyada spesifik bir örnek üzerinden de olsa Türk edebiyatının global edebiyatla bağlantısının devamlılığını anlamaya çalışmaktır. Bu değerlendirmede zaman zaman Daniel Defoe’nun Robenson Crusoe’su anakara metaforuyla, Türk edebiyatındaki bahsini ettiğimiz beş metin ise ada metaforuyla ele alınacaktır.

Keywords
Küresel edebiyat, Robinson Crusoe, Türk Edebiyatında Robenson isimli metinler, Abdülhak Hamit, Sait Faik, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Mahmut Bahar

Advanced Search


Announcements

    Call For Article
    Modern Turkish Literature Researcher is preparing for its 21st issue. The deadline for submitting your articles for our new issue to be published in June 2019 is 30 April 2019. In order to conduct the assessment of the arbitrator properly, the articles that come after this date will be evaluated in the number of 2019/2 (December 2019).
    


Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri