ISSN: 2548-0472
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Summary


THE NOVELS OF IHSAN OKTAY ANAR IN THE CONTEXT OF MYTHOS-LOGOS
Bu yazının konusu "mitos" ve "logos"un İhsan Oktay Anar'ın romanlarındaki görünümünü ortaya koymaktır. Gerek "mitos" ve gerek "logos"un "Epos"la birlikte eski Yunan'a kadar giden bir geçmişi olmakla ve her üçü de "söz" anlamına gelmekle birlikte günümüze kadar değişik nüanslar kazandıkları görülmekte ve farklı farklı düşünce akımlarına göre yorumlandıkları dikkat çekmektedir. Zaman zaman haklı olarak "mit" ile karıştırılsa da bugün mitos, özellikle anlatılarda genellikle olağanüstü kişi, eylem, olay veya tarihsel ya da güncel birtakım fenomenler için kullanılmaktadır. Logos ise mitostan daha farklı olarak rasyonel bir zihin alanına yönelir. Mitosa karşılık logos, eleştirel zekânın ve aklın değişik yollarını kullanarak hakikati yeniden dizayn etmek niyetindedir. Fakat her ikisinin de sözü veya bu yazının temel aldığı anlamlarıyla metinsel anlatıyı hedef aldığını ve mit üzerine araştırmalardan biraz farklılıklar arz ettiğini ifade etmek gerekir. Özellikle 80 sonrasında değişmeye başlayan Türk romanı içerisinde, farklı anlatı yöntemlerini kullanmaya başlayan yazarlar, postmodern bir yönelimle modern öncesi metin biçimlerini de günümüze taşımaya başladılar. Bu yazarlar içinde en dikkat çekenlerden birisi hiç şüphesiz İhsan Oktay Anar'dır. Bu yazıda onun Amat, Efrasiyâb'ın Hikayeleri, Kitab-ül Hiyel, Puslu Kıtalar Atlası, Suskunlar isimli romanlarında bu ikili yapının; hem mitosa ve hem de logosa bağlı metin kurma anlayışının nedenleri ve çeşitleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords
İhsan Oktay Anar, Novel, Mythos, Logos.

Advanced Search


Announcements

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri